Welkom bij Connect Bewind

Beschermings-bewind

Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn…

Bewindvoering


De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist…

Mentorschap


De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist…

Mentor


De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen…‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Curatele


De beschermingsmaatregel curatele is van toepassing als iemand…

Curator


Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding…‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Plan van aanpak

U neemt contact met ons op via  036-7609996 of  info@connectbewind.nl en vervolgens maken wij een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Vanzelfsprekend is uw familie of begeleider hierbij ook welkom.

De gesprekken vinden bij u thuis, bij ons op kantoor of bij uw begeleider plaats. Het is belangrijk dat u het aanmeldingsformulier voor het gesprek volledig heeft ingevuld, zodat wij al een beetje inzicht hebben in uw persoonlijke situatie.

Wij dienen vervolgens namens u het verzoekschrift tot onderbewindstelling, mentorschap of curatele in bij de rechtbank.

Na aanstelling door de kantonrechter informeren wij alle betrokken organisaties over de maatregel vragen, indien van toepassing, tevens om tijdelijk uitstel van incasso/executie-maatregelen.

De eerste stap naar minder stress voor u wordt hiermee gezet.

Wij openen twee nieuwe bankrekeningen voor u:

  • Een beheerrekening, waarop uw inkomsten binnenkomen en waar uw vaste lasten van worden betaald.
  • Een leefgeldrekening waarop dagelijks, wekelijks of maandelijks uw geld wordt gestort.

Met uw eigen code kunt u inzage krijgen in uw digitale dossier.

Kosten

De kosten van beschermingsbewind, curatele, mentorschap en het verzoekschrift aan de rechtbank zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om deze kosten te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid dat hiervoor bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente waarin u woonachtig bent.

Wij regelen deze aanvraag voor bijzondere bijstand voor u.

Hieronder vindt u de voor u meest belangrijke tarieven:

Prijzen

IntakeMaandtarief BasisMaandtarief schuldenMaandtarief schulden twee personen
Bewindvoering alleenstaand€ 751,41€ 133,10€ 172,12X
Bewindvoering samenwonend€ 901,45€ 159,52€ 183,11€ 206,51
Curatele€ 1351,57€ 239,48€ 274,47X
Bewindvoering + Mentorschap€ 1351,57€ 239,48€ 274,47X

(De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW).